Softverska rješenja i usluge

G – Media

Naziv programa : G-Media Operativni sustav : Windows 8, 10 Tip program : Desktop, Internet     G-Media je višekorisnički programski paket (klasična server-klijent aplikacija). Baza podataka se nalazi na serveru, a istoj se pristupa sa PC-klijent strojeva. G-Media je kompleksno softversko rješenje, koje u sebi objedinjuje sve elemente potrebne za obavljanje marketinške djelatnosti. No unatoč kompleksnosti korištenje ovog programa je […]

Pročitaj više...

G – Prodaja

Naziv programa : G-Prodaja Operativni sustav : Windows 8, 10 Tip program : Desktop  G-Prodaja je višekorisnički programski paket namijenjen veleprodajnim i maloprodajnim trgovinama. Obuhvaća sve elemente potrebne za svakodnevni rad takvih trgovina (ulaz robe sa kalkulacijom,  izdavanje računa, fiskaliziranje izdatih računa (keš), otpremnica, izdatnica, povrat robe, inventura, skladišna evidencija…) plus knjiga IF/UF sa salda kontima kupaca i dobavljača. Neke od karakteristika […]

Pročitaj više...

G – Knjiga

Naziv programa : G-Knjiga Operativni sustav : Windows 8, 10 Tip program : Desktop     Programsko rješenje G-Knjiga omogućuje slijedeće: Vođenje Glavne knjige. Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno i hronološki upisuju poslovni događaji. Ti poslovni događaji odnose se ne samo na promjene na prihodima i rashodima nego i na imovini, na obvezama i potraživanjima, i na kapitalu. […]

Pročitaj više...

Knjigovodstvene Usluge

Ovlašteni računovođa osposobljen je za pružanje knjigovodstvenih usluga za poduzeća, obrtnike, neprofitne organizacije u slijedećim oblastima: Knjigovodstveni poslovi ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda […]

Pročitaj više...
Scroll to Top