Calculating numbers for income tax return with pen and calculator

Naziv programa : G-Knjiga 
Operativni sustav : Windows 8, 10 
Tip program : Desktop    


Programsko rješenje G-Knjiga omogućuje slijedeće:

  • Vođenje Glavne knjige. Glavna knjiga je osnovna poslovna knjiga u koju se sustavno i hronološki upisuju poslovni događaji. Ti poslovni događaji odnose se ne samo na promjene na prihodima i rashodima nego i na imovini, na obvezama i potraživanjima, i na kapitalu. Sve te promjene formiraju na kraju fiskalnog perioda financijski rezultat. Te poslovne promjene (najpre ulazni i izlazni računi) se razvrstavaju na posebne grupe, koje se zovu konta. To je ono što je srž glavne knjige. Ona je skup konta koji su razvrstani određenim rasporedom koji su propisani Zakonom o računovodstvu, a taj raspored se zove kontni plan.
  • Vođenje knjige primljenih i izlaznih računa. KPR – knjiga primljenih računa i KIR – knjiga izlaznih računa su sastavni elementi obračuna PDV-a . Uredno vodjenje ovih knjiga može vam prilično smanjiti muke pri obračunu PDV-a, a knjigovodstvene agencije time značajno mogu skratiti vrijeme inspekcijama, ukoliko se iz ovih knjiga jednoobrazno i lako može uporediti obračunat PDV sa povratnim PDV-om.
  • Obračun PDV-a. Obračun PDV-a spada u najvaznije knjigovodstvene usluge koju povjeravate Vašem knjigovođi. PDV je jedan od najvažnijih poreza na koji država računa, te je zbog toga i najviše provjeravan.
  • Analitičke evidencije dugovanja i potraživanja (salda-konti) kupaca i dobavljača. Istraživanja i iskustvo pokazuju da je pravoremena informacija o tome koliko pojedini kupci duguju, i koliko dugujemo pojedinim dobavljačima jedna od 3 najčešće informacije koje interesuju naše klijente.
  • Izrada kalkulacije veleprodaje i maloprodaje. Svaka nabavka robe može za sobom nositi i obračun zavisnih troškova nabavke. Ukoliko imate takve, vrlo je važno obračunati ih ispravno, jer, ono zbog čega Vaše poduzeće posluje je – zarada poduzeća, a ona se vidi kroz maržu, a da bi se marža mogla ispravno obračunati, neophodno je ispravno obračunati i zavisne troškove nabavke, te ispravno izkalkulirati maloprodajnu i veleprodajnu cijenu proizvoda. Naravno, u maloprodaji, potrebno je još iskazati i takozvani “ukalkulirani” porez.
Scroll to Top